top of page

SPORTA SKOLA

DOKUMENTI

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

SPORTA SKOLAS NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

SPORTA SKOLAS UZŅEMŠANAS,
PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

GADA PLĀNS
(2021/2022)

AUDZINĀŠANAS DARBA
PRIORITĀTES 2021-2024.GADAM

KĀRTĪBA PAR SKOLAS DIREKTORA
UNPEDAGOGA RĪCĪBU, JA TIEK
KONSTATĒTA FIZISKA VAI
EMOCIONĀLA
VARDARBĪBAPRET IZGLĪTOJAMO

KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK SKOLAS
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS
DARBĪBAS KVALITĀTES
NOVĒRTĒŠANA UN KOMISIJAS
DARBA KĀRTĪBA

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTI
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS
PROCESĀ, LAI IEROBEŽOTU COVID-19
INFEKCIJAS IZPLATĪBU

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒ UZTURAS NEPIEDEROŠAS
PERSONAS

TRENIŅU GRAFIKI

JŪLIJS 2021

MT1

MT2

MT3

MT4

MT5

MT7

SSG

AUGUSTS 2021

MT1

MT2

MT3

MT4

MT5

MT7

SSG

SEPTEMBRIS 2021

SMP1

MT1

MT3

MT5

SSG

OKTOBRIS 2021

VISAS GRUPAS

bottom of page