Aizsaulē devies FK "Nikars" dibinātājs un prezidents Raimonds valts


Tu vēlējies kaut ko svarīgu atstāt pēc sevis, Tev tas izdevās! Paldies, Raimond!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Raimonda ģimenei un tuviniekiem!


FK "Nikars" ģimene